Bản chất của giáo dục đa văn hoá là đạt tới sự thấu cảm – năng lực nhìn thế giới như những người khác nhìn nó, cũng như năng lực chấp nhận khả năng những người khác có thể thấy được những điều mà chúng ta đã không nhận thấy, hoặc có thể nhìn thấy nó chính xác hơn.

Thượng nghị sỹ J. William Fulbright

Đại học Fulbright Việt Nam xây dựng lợi thế của mình dựa trên sự đa dạng, mà chúng tôi định nghĩa khá rộng. Chúng tôi cam kết xây dựng một cộng đồng học tập phản ánh sự đa dạng của Việt Nam và thế giới. Cam kết của chúng tôi đối với sự đa dạng bắt nguồn từ sự tôn trọng của chúng tôi đối với phẩm giá con người và từ sự cống hiến của chúng tôi cho sự nghiệp thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Chúng tôi tin rằng làm việc với những người có bản sắc, kinh nghiệm cuộc sống và đức tin khác mình là một đặc thù của nền giáo dục tiên tiến và cũng là điều kiện tiên quyết của một công dân có trách nhiệm của đất nước và thế giới. Tại FUV, các sinh viên, giảng viên và nhân viên làm việc cùng nhau để thấu hiểu, đồng cảm và trưởng thành từ những quan điểm khác biệt của mỗi cá nhân.