TẦM NHÌN

Chúng ta phải dám nghĩ những điều thường bị coi là không tưởng. Chúng ta phải dám học cách khám phá mọi khả năng và giới hạn mà chúng ta đang đối mặt trong một thế giới đầy phức tạp và biến động không ngừng.

Thượng Nghị Sỹ J. William Fulbright

J.William Fulbright là một chính khách Hoa Kỳ nhưng với tác động lớn lao của chương trình trao đổi quốc tế mang tên ông, Fulbright, thuộc về toàn thế giới. Mối quan tâm đặc biệt của ông đối với giáo dục khai phóng và sự hiểu biết về văn hóa quốc tế nhận được sự đồng cảm của mọi quốc gia, dân tộc. Chính vì lý do đó mà những người kiến tạo Đại học Fulbright Việt Nam, những người Việt là thành viên kỳ cựu của chương trình trao đổi đã chọn tên ông để đặt cho một trường đại học Việt Nam thực thụ.

SỨ MỆNH

FUV ĐANG ĐỊNH NGHĨA LẠI KHÁI NIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Ở VIỆT NAM. CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

Những thập kỷ vừa qua đã chứng kiến nhiều trường đại học mới ra đời ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới. Hầu hết những trường này thuộc vào hai nhóm: hoặc là bắt chước những mô hình đã có sẵn hoặc là các trường hoạt động vì lợi nhuận thông qua việc tăng cường tính hiệu quả của hoạt động trong khi vẫn có thể tạo ra những sản phẩm với chất lượng ở mức chấp nhận được. Chúng tôi nghĩ rằng còn có một cách khác nữa. Chúng tôi đang xây dựng Đại học Fulbright Việt Nam, một trường đại học hoàn toàn mới, hoạt động trên nguyên tắc không vì lợi nhuận, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

FUV SẼ MANG THẾ GIỚI ĐẾN VỚI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM

FUV tự hào mang tên Thượng nghị sỹ Fulbright và chia sẻ niềm tin của ông về sức mạnh của các hoạt động giao lưu giáo dục trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. FUV được truyền cảm hứng từ truyền thống giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ.

Nhưng quan trọng hơn cả, FUV là một trường đại học của Việt Nam, nhằm phụng sự xã hội Việt Nam thông qua những sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu. Chúng tôi tự hào giữ gìn, nghiên cứu và chia sẻ những tinh hoa văn hoá truyền thống của Việt Nam.

FUV LÀ MỘT START-UP

Chúng tôi bắt đầu xây dựng nền móng đầu tiên cho một trường đại học có thể làm thay đổi cuộc sống của thế hệ trẻ, tiếp cận giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội Việt Nam với mục tiêu cuối cùng là tạo ra một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng hệ thống giáo dục có chất lượng cao tại các quốc gia đang phát triển.

FUV tập trung toàn lực vào việc tạo ra những trải nghiệm có khả năng thay đổi cuộc đời của các bạn trẻ có khả năng và có hoài bão trên khắp Việt Nam, không phân biệt hoàn cảnh gia đình hay điều kiện kinh tế. Chúng tôi ý thức được những cơ hội và thách thức của việc này. Mặc dù có thể dễ dàng hơn nếu như FUV tiếp cận theo cách đi theo một mô hình có sẵn, nhưng đây sẽ là một cơ hội “ngàn năm có một” để có thể tạo ra một cách tiếp cận mới về giáo dục một cách hết sức căn bản.

FUV CHO MỌI NGƯỜI