KHÁI QUÁT

Học phí và chương trình Hỗ trợ tài chính của FUV được xây dựng trên hai nguyên tắc:

1. Thứ nhất, mức học phí của FUV phải đảm bảo được chất lượng giảng dạy đẳng cấp quốc tế mà nhà trường mong muốn đem lại cho các bạn sinh viên.

2. FUV sẽ hỗ trợ tài chính cho những sinh viên đủ năng lực mà không đủ điều kiện kinh tế để theo học tại trường. Đây là minh chứng cho cam kết của FUV rằng chúng tôi sẽ phụng sự học sinh trên khắp cả nước và quốc tế, đến từ mọi hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khác nhau. Chúng tôi tin rằng chính sự đa dạng của sinh viên sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của các em tại FUV.

CHI PHÍ DỰ KIẾN CHO SINH VIÊN ĐỒNG KIẾN TẠO

1. NĂM ĐỒNG KIẾN TẠO

(NĂM HỌC 2018-2019)

Tất cả những Sinh viên Đồng kiến tạo đều sẽ nhận được học bổng toàn phần trong năm này, bao gồm học phí và tiền ăn ở. Nói cách khác, chi phí cho năm Đồng kiến tạo là 0 đồng.

2. CHO MỖI NĂM HỌC TIẾP THEO:

Đối với mỗi năm học tiếp theo, học phí hàng năm dự kiến khoảng $20,000 (tương đương 460 triệu đồng). Chi phí sinh hoạt dự kiến khoảng $3,000 (tương đương 70 triệu đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, Chương trình Học bổng Sáng lập FUV sẽ cung cấp cho các sinh viên Đồng kiến tạo một học bổng trị giá khoảng $5,000 (tương đương 115 triệu đồng) cho mỗi năm sau năm Đồng kiến tạo. Tổng chi phí sẽ không vượt quá $18,000 (tương đương 415 triệu đồng) mỗi năm. Cần lưu ý rằng đây không phải là chi phí thực tế vì mọi sinh viên đều được quyền nộp đơn xin hỗ trợ tài chính theo điều kiện kinh tế. Mức hỗ trợ tài chính sẽ được quyết định dựa trên điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.

* Lưu ý, học phí và chi phí sinh hoạt có thể thay đổi tùy theo tỷ lệ lạm phát.

3. HỖ TRỢ TÀI CHÍNH DỰA TRÊN HOÀN CẢNH KINH TẾ

Bên cạnh Học bổng toàn phần cho năm Đồng kiến tạo và Học bổng Sáng lập, sinh viên còn có cơ hội nộp đơn xin thêm Hỗ trợ tài chính dựa trên hoàn cảnh kinh tế. Đối với những sinh viên thật sự khó khăn, nhà trường dự kiến sẽ hỗ trợ phần lớn chi phí (ví dụ: 75%). Và đối với sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khá hơn, nhà trường có thể hỗ trợ phần nào chi phí (ví dụ: 25%).
Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, sinh viên cần nộp bổ sung một bộ hồ sơ tài chính riêng. Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên trang Tuyển sinh trong thời gian sắp tới. Ngoài bộ hồ sơ này, nhà trường xin mời sinh viên và gia đình đến một buổi trò chuyện với chúng tôi để thảo luận thêm về nhu cầu tài chính của gia đình. Khi sinh viên được nhận vào học tại FUV, bạn cũng sẽ được thông báo mức hỗ trợ tài chính mà bạn được nhận (trước ngày 01/04/2018).

Chương trình Hỗ trợ Tài chính này được thực hiện nhờ sự đóng góp hảo tâm của các mạnh thường quân.

Xin lưu ý chúng tôi không xét hỗ trợ tài chính dựa trên học lực. Bộ hỗ trợ tài chính hoàn toàn được quyết định bởi khả năng tài chính của một học sinh.

MỞ HỒ SƠ TUYỂN SINH NĂM HỌC ĐỒNG KIẾN TẠO