GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Hỗ trợ Tài chính là chương trình cung cấp các khoản hỗ trợ không hoàn lại cho sinh viên về mặt tài chính nhằm giúp các sinh viên này có thể theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Hỗ trợ Tài chính chỉ dựa vào hoàn cảnh kinh tế của gia đình sinh viên và không dựa vào thành tích học tập của sinh viên. Hỗ trợ Tài chính là một ý tưởng bắt nguồn từ Hoa Kỳ và có truyền thống lâu đời ở nhiều trường đại học tại quốc gia này.

Fulbright là đại học đầu tiên đem mô hình này về Việt Nam. Chúng tôi thực hiện Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho sinh viên theo học tại Fulbright vì hai lý do:

  1. Chúng tôi muốn mang lại sự công bằng về cơ hội tiếp cận mô hình giáo dục khai phóng tại Đại học Fulbright cho các sinh viên với hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau trên khắp Việt Nam.
  2. Với Chương trình Hỗ trợ Tài chính, Fulbright kỳ vọng cơ cấu sinh viên trở nên đa dạng hơn, bởi chúng tôi tin rằng sự đa dạng đóng vai trò quan trọng trong việc đem đến những trải nghiệm mới và phong phú cho cộng đồng Fulbright.

Nguồn ngân quỹ dành cho Chương trình Hỗ trợ Tài chính đến từ sự tài trợ hào phóng của chính quyền liên bang Hoa Kỳ và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

NGUYÊN TẮC TRAO HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Mức độ Hỗ trợ Tài chính dành cho mỗi sinh viên chỉ dựa vào một căn cứ duy nhất đó là điều kiện kinh tế của gia đình và chúng tôi không xem xét thành tích học tập khi đánh giá hồ sơ Hỗ trợ Tài chính.

Mặc dù khái niệm Hỗ trợ Tài chính đã khá quen thuộc ở nhiều đại học tại Hoa Kỳ, khái niệm này ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ. Với nguồn ngân sách và tài trợ có hạn của Trường Fulbright, mỗi đồng Hỗ trợ Tài chính được trao cho sinh viên này đồng nghĩa với việc một đồng hỗ trợ cho sinh viên khác bị mất đi.

Vì vậy, Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Fulbright chỉ có thể phát triển và thực sự đem lại lợi ích cho xã hội khi các bạn sinh viên và gia đình trung thực về hoàn cảnh tài chính của mình. Chúng tôi rất mong các ứng viên và gia đình cùng chia sẻ giá trị này với nhà Trường.

Để đảm bảo tính công bằng trong chính sách Hỗ trợ Tài chính, Trường Fulbright sẽ rà soát và kiểm tra hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính một cách kỹ lưỡng và sẽ có biện pháp xử lý mạnh mẽ khi chúng tôi phát hiện ra sinh viên trình bày không chính xác về hoàn cảnh kinh tế gia đình. Do đó, tính trung thực sẽ là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình làm hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính.

Gói Hỗ trợ Tài chính cho mỗi sinh viên sẽ được nhà trường quyết định dựa trên sự tổng hợp của nhiều yếu tố như: thu nhập, tài sản, tài khoản đầu tư và tiết kiệm, các khoản chi tiêu trong gia đình, v.v… Toàn bộ thông tin sinh viên cung cấp sẽ được Trường Fulbright giữ bảo mật tuyệt đối và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu trúng tuyển vào Đại học Fulbright, sinh viên sẽ nhận được thông báo về mức Hỗ trợ Tài chính để theo học tại trường. Để được duy trì các gói Hỗ trợ Tài chính, sinh viên cần đảm bảo được thành tích học tập nhất định và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Fulbright.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

Tất cả ứng viên nộp hồ sơ vào Trường Fulbright đều phải điền thông tin vào hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính, trong đó, ứng viên sẽ có hai lựa chọn:

  1. Nếu gia đình bạn có khả năng tự chi trả các chi phí để theo học tại Trường Fulbright trong 4 năm, bạn có thể chọn không tham gia vào quá trình xét Hỗ trợ Tài chính. Các ứng viên này sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến kế hoạch chi trả các chi phí này.
  2. Nếu cho rằng mình cần nhận Hỗ trợ Tài chính để theo học tại Đại học Fulbright, bạn có thể làm hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính và nộp cho nhà trường theo hướng dẫn và lịch trình cụ thể. Trong quá trình xem xét hồ sơ, chúng tôi có thể yêu cầu ứng viên cung cấp thêm thông tin hoặc tiến hành phỏng vấn trực tiếp với ứng viên và gia đình.

Nhằm đảm bảo tính chính xác cao nhất, chúng tôi đề nghị ứngviên và gia đình trao đổi kỹ lưỡng với nhau và cùng thực hiện hồ sơ Hỗ trợ Tài chính.

Thông tin chi tiết về hồ sơ, các giấy tờ cần chuẩn bị và các hướng dẫn khác sẽ được cung cấp tại đây. Hồ sơ Hỗ trợ Tài chính sẽ mở vào ngày 01/10/2018 và đóng vào ngày 01/01/2019.

Các câu hỏi liên quan đến quá trình làm và nộp hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính có thể được truy cập ở đây.Nếu bạn vẫn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: admissions@fulbright.edu.vn hoặc số điện thoại (+84) 28 73 037 788.

HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHOÁ 2019-2023