CHÚNG TÔI LÀ ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM

Chúng tôi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chúng tôi cùng chia sẻ đam mê và quyết tâm trong việc hiện thực hoá tiềm năng và cam kết của FUV. Các thành viên khác của chúng tôi bao gồm các giảng viên, nhân viên của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và các đồng nghiệp từ Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam.