TƯƠNG LAI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Thế giới đang biến đổi khôn lường. Và giáo dục đại học cần thích ứng với tương lai bất định ấy.

Chương trình cử nhân của Đại học Fulbright được thiết kế nhằm chuẩn bị cho bạn một hành trang để thành công trong một thế giới tương lai đầy biến động, phức tạp và đa chiều này.

Những vấn đề của tương lai ngày càng phức tạp; để giải quyết được đòi hỏi bạn phải trải nghiệm và trui rèn các kỹ năng cần thiết. Tại Fulbright, các môn học và chương trình học tập trung vào kỹ năng giải quyết vấn đề một cách chủ động.

Các môn học được thiết kế dựa trên các câu hỏi, ở đó, bạn sẽ học bằng cách khám phá những ý tưởng quan trọng, tìm tòi, đào sâu vào những câu hỏi và vấn đề phức tạp để tìm ra các câu trả lời dưới sự hướng dẫn của các giảng viên tận tâm, những người luôn cam kết đảm bảo chuẩn mực học thuật cao nhất.

Tương lai đòi hỏi bạn phải học hỏi không ngừng. Ở Fulbright, chúng tôi đảm bảo rằng, các sinh viên sẽ tạo dựng và làm chủ được những kỹ năng then chốt để thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Chương trình học được thiết kế để bạn phát triển sáu năng lực quan trọng: tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và đổi mới, năng lực biểu đạt hiệu quả, kỹ năng hợp tác, xây dựng ý tưởng và thu thập xử lý thông tin. Những kỹ năng này trang bị cho bạn khả năng để thành công trong một thế giới tương lai thay đổi từng ngày.

Các nghề nghiệp trong tương lai sẽ rất khác hiện nay. Tại Fulbright, các lớp học sẽ mô phỏng một cách sát thực nhất môi trường công việc mà bạn sẽ bước vào sau khi ra trường. Bạn sẽ học cách làm việc theo dự án, tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, thảo luận các ý tưởng, hợp tác với cộng sự, thực hiện các chuyến đi thực địa và tham gia vào các hoạt động khảo sát, và kiến tạo. Học tập trong các lớp học năng động của Fulbright sẽ giúp bạn luôn tự tin trong bất kỳ công việc nào bạn theo đuổi trong tương lai.

Chương trình học đặt trọng tâm vào Giáo dục Khai phóng, Khoa học và Kỹ thuật

Tiếp nối truyền thống của những trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ, chương trình đào tạo của Fulbright đặt trọng tâm vào Giáo dục khai phóng, Khoa học và Kỹ thuật.

Khi học những ngành giáo dục khai phóng và khoa học – như văn học, triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và toán học – bạn sẽ học cách suy nghĩ về những câu hỏi và vấn đề quan trọng, cách lập luận và viết hiệu quả, cũng như làm thế nào để phát triển những kỹ năng then chốt để có thể học tốt ở trường đời.

Hơn thế nữa, ở Fulbright, bạn sẽ không học những môn này một cách tách biệt.

Các môn học được xây dựng theo phương thức tiếp cận liên ngành, có nghĩa được thiết kế xoay quanh các câu hỏi và vấn đề chủ chốt được kiến giải từ các lĩnh vực khác nhau, mà không bị bó cứng trong một chuyên ngành nhất định.

Các môn học và chương trình đào tạo kỹ thuật cũng sẽ tích hợp các giá trị của giáo dục khai phóng và khoa học, nhằm giúp bạn trở thành một người vừa có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, vừa sở hữu những giá trị sâu sắc

CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP FULBRIGHT

Tại Fulbright, bạn sẽ tích lũy những tri thức về con người và thế giới tự nhiên, thông qua việc tập trung vào những vấn đề và câu hỏi mang tính xuyên suốt. Bạn sẽ làm chủ sáu năng lực tư duy và thực tiễn đã đề cập ở trên, giúp bạn trở thành một người có tri thức, ham học hỏi và biết hợp tác.

Bạn cũng sẽ ươm dưỡng những phẩm chất để có thể tự học hỏi suốt đời: óc tò mò, sự thấu cảm, tinh thần trách nhiệm, dám dấn thân, biết nghĩ tới cộng đồng, tính chính trực và bản lĩnh kiên trì.

Bạn sẽ phát triển khả năng biết giải quyết các vấn đề và ý tưởng phức tạp từ các góc nhìn đa chiều, trong đó có cả những vấn đề khó của thực tiễn. Bạn sẽ hiểu biết sâu sắc về Việt Nam. Và, bạn sẽ được chuẩn bị một cách đầy tự tin để làm chủ tương lai của mình.

BẰNG CẤP

Khi tốt nghiệp Fulbright, bạn sẽ được cấp một trong ba bằng sau:

 • Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội
 • Bằng Cử nhân Khoa học
 • Bằng Cử nhân Kỹ thuật

Với tấm bằng từ Đại học Fulbright, bạn sẽ có thể theo đuổi nhiều cơ hội sự nghiệp khác nhau: trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà nghiên cứu, một doanh nhân hay một chuyên viên – cũng như các cơ hội nghề nghiệp thậm chí chưa xuất hiện ở hiện tại.

Hơn nữa, tấm bằng của Fulbright cũng sẽ giúp bạn có thể tiếp tục theo đuổi các chương trình cao học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA FULBRIGHT

Hành trình 4 năm hệ Cử nhân của Fulbright được hình dung như sau:
Cụ thể, Chương trình đào tạo của Fulbright bao gồm 4 cấu phần quan trọng: 

 • Các môn nền tảng
 • Các môn phân luồng
 • Các môn chuyên ngành
 • Các môn tự chọn

Các môn nền tảng

Chương trình đào tạo nền tảng được thiết kế nhằm tạo dựng cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc trong các lĩnh vực giáo dục khai phóng, khoa học và kỹ thuật, cũng như phát triển các kỹ năng tư duy hiệu quả xoay quanh sáu năng lực căn bản mà Fulbright hướng tới. Bạn sẽ học bảy môn nền tảng, chủ yếu trong năm thứ nhất. Với việc tập trung kiến giải một loạt những câu hỏi và vấn đề xoay quanh các lĩnh vực khác nhau, những môn học này sẽ dạy cho bạn một số phương thức tư duy quan trọng.

Các môn nền tảng:

 • Khám phá Thành phố Hồ Chí Minh – bạn sẽ tìm hiểu về thành phố nơi mình sẽ sống và học tập trong suốt bốn năm tới từ lăng kính đa ngành, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, kinh doanh,…
 • Khám phá Xã hội: Bản ngã Con người, Các Xã hội và Văn hoá – khám phá con người và làm thế nào để nghiên cứu sâu rộng về các chủ đề này
 • Khám phá Thế giới Tự nhiên – nhập môn về khoa học hiện đại và suy nghĩ từ góc nhìn khoa học
 • Nghệ thuật Biện luận: Viết và Giao tiếp – Môn này sẽ dạy sinh viên các nguyên tắc lập luận trong nói và viết, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và thu thập luận chứng cũng như ghi nguồn
 • Suy luận Lô-gic – giúp sinh viên biết cách sử dụng các phương pháp suy luận lô gic theo tư duy toán học, thuật toán và triết học, cũng như hiểu được các giới hạn của những phương pháp này
 • Sáng tạo và Kiến tạo – trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về tư duy thiết kế và quá trình thiết kế, sáng tạo các tác phẩm/sản phẩm
 • Việt Nam học – sinh viên sẽ học về tiến trình phát triển chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam

Các môn phân luồng

Bước vào năm thứ hai, bạn sẽ học từ hai đến ba môn phân luồng, nhằm giúp bạn chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp vào chuyên ngành. Các môn học phân luồng sẽ trang bị cho bạn các phương pháp và công cụ để đào sâu hơn vào các vấn đề và ý tưởng quan trọng. Ít nhất một trong các môn phân luồng này sẽ dẫn bạn tới chuyên ngành mà bạn dự định lựa chọn.

Các môn phân luồng bao gồm:

 • Nghệ thuật – các công cụ chủ chốt để hiểu và sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật
 • Văn bản và Ngữ cảnh – các kiến thức về lịch sử, các kỹ năng phản biện, phân tích và sáng tạo liên quan đến việc biểu đạt bằng ngôn ngữ.
 • Các cấu trúc xã hội và văn hoá – nghiên cứu sâu hơn về văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá và xã hội
 • Nghiên cứu Con người – đào sâu hơn vào một cách tiếp cận khoa học nhằm hiểu biết hơn về các khía cạnh liên quan đến con người
 • Khoa học Tự nhiên – củng cố các tri thức nền tảng đã học được và khám phá những bước tiến mới nhất của khoa học tự nhiên
 • Khoa học tính toán – xây dựng bộ công cụ giải quyết vấn đề hiệu quả cho toán học và khoa học
 • Khoa học Máy tính – phát triển một nền tảng cho cả khoa học và kỹ thuật máy tính
 • Kỹ thuật – củng cố các kỹ năng thiết kế và phân tích các hệ thống kỹ thuật

Các chuyên ngành

Để nghiên cứu sâu một chủ đề và tạo dựng một nền tảng chuyên môn vững chắc, bạn sẽ lựa chọn một hoặc hai chuyên ngành từ sáu lĩnh vực chính dưới đây:

 

Nghệ thuật                       Kỹ thuật

Các ngành nhân văn       Toán học & Máy tính

Khoa học xã hội              Khoa học Tự nhiên

 

Khi theo đuổi một chuyên ngành, bạn sẽ tập trung vào một chủ đề chính. Dưới sự hướng dẫn của một giảng viên, bạn sẽ xây dựng và thực hiện một kế hoạch học tập cho phép bạn tập trung nghiên cứu sâu và rộng vào chủ đề bạn chọn.

Ngoài chương trình học tập trong năm thứ ba và thứ tư, bạn cũng sẽ phải hoàn thành Dự án tốt nghiệp vào năm thứ tư. Dự án Tốt nghiệp này là kết tinh quá trình theo đuổi chủ đề trong chuyên ngành của bạn, được thể hiện dưới hình thức một luận văn, dự án, sáng tạo nghệ thuật, bài nghiên cứu hoặc bất kỳ hình thức sáng tạo phù hợp nào khác.

Các môn tự chọn

Nhằm đảm bảo rằng bạn có thể tối ưu hoá các cơ hội học tập, tại Fulbright, bạn sẽ có cơ hội theo học một số môn tự chọn. Những môn học này sẽ giúp bạn khám phá các ý tưởng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các môn tự chọn có thể bao gồm chương trình thực tập, học tập tại một cơ sở giáo dục ở nước ngoài, và các môn học bên ngoài chuyên ngành của bạn.

Ươm dưỡng và phát triển các năng lực cơ bản

Để đương đầu với một thế giới chưa biết, bạn cần một hành trang nhiều hơn là tri thức. Bởi vậy, chương trình đào tạo của Fulbright không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn nhằm định hình khung phát triển các năng lực quan trọng để giúp sinh viên thích ứng và thành công trong mọi môi trường công việc sau khi tốt nghiệp. Những năng lực đó là:

Năng lực sáng tạo: Sinh viên Fulbright phải có khả năng suy nghĩ và làm việc một cách sáng tạo. Họ phải thoải mái với sự không rõ ràng, sẵn sàng tư duy lại về các vấn đề, sẵn sàng thử nghiệm bằng mọi phương tiện: hình vẽ, văn bản hoặc mã lập trình máy tính.

Năng lực phân tích: Sinh viên Fulbright phải có khả năng tư duy phân tích. Họ phải biết xây dựng các lập luận, phân tích các luận điểm, đưa ra các quyết định và đưa ra các bằng chứng thuyết phục hỗ trợ cho các lập luận của mình.

Năng lực thu thập dữ liệu: Sinh viên Fulbright phải biết tìm tòi và thu thập thông tin khi cần. Họ phải biết phân định và đánh giá các nguồn thông tin khác nhau. Họ biết cách xác định các nhu cầu học tập của riêng họ, xây dựng và triển khai các kế hoạch phù hợp để thực thi chúng.

Năng lực tính toán: Sinh viên Fulbright phải thành thạo các kỹ năng tính toán. Họ biết tư duy lô gic và biết khai thác các công cụ tính toán hiện đại.

Năng lực hợp tác: Sinh viên Fulbright không chỉ biết làm việc một cách độc lập mà còn có thể làm việc hiệu quả với tư cách một thành viên hoặc lãnh đạo đội/nhóm. Họ biết cảm thông và có ý thức về nguyên tắc đạo đức và ứng xử xã hội.

HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHOÁ 2019-2023