VỀ FUV

Được truyền cảm hứng bởi truyền thống giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ và những sáng kiến đổi mới hàng đầu về giáo dục, FUV xây dựng một mô hình giáo dục hoàn toàn mới ở Việt Nam, với mục tiêu giúp cho sinh viên phát triển như một con người hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là những trải nghiệm học tập tại FUV không chỉ tạo dựng cho họ nền tảng tri thức, hình thành những kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21 mà còn góp phần định hình những phẩm chất đáng quý.

ĐẠI HỌC

Đại học Fulbright Việt Nam chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh khóa sinh viên đại học đầu tiên cho Năm học Đồng kiến tạo, dự kiến bắt đầu vào mùa Thu 2018.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

NĂM HỌC ĐỒNG KIẾN TẠO

TUYỂN SINH

HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

HỎI ĐÁP

CAO HỌC

Sứ mạng bao quát những hoạt động của FSPPM là giúp ươm dưỡng chính sách và sự cải cách kinh tế vững chắc ở Việt Nam thông qua nâng cao chất lượng hiểu biết và phân tích chính sách công.